Kopen en verkopen (particulier en zakelijk)

Kopers en verkopers moeten zich aan het regelement van BUUT’N houden. BUUT’N grijpt in bij oneigenlijk gebruik van de marktplaats. Kopen en verkopen begint in de basis bij onderling vertrouwen. Meldingen worden serieus genomen en zo nodig bij de geschillencommissie ingediend. BUUT’N wil graag een dienst leveren om de buitenmens te voorzien van mooie en eerlijke producten, diensten en reizen.